Sv. Svorad stráži vchod do Prosieckej doliny a vyzýva nás, aby sme ho nasledovali v svätosti... Prosiek, 2.8.2014.

Spustiť prezentáciu