V našej farnosti sa sviatosti vysluhujú nasledovne:

Sviatosť krstu

Rodičia sa skontaktujú s kňazom, dohodnú si termín sviatosti krstu (zvyčajne sa krstí pri nedeľnej sv. omši) a dohodnú si náuku pred krstom. Ak rodičia bývajú v inej farnosti, ku krstu potrebujú povolenie vlastného farára (tam, kde bývajú), aby mohli krstiť v inej farnosti.

Sviatosť birmovania

V roku 2015 je plánované birmovanie v našich farnostiach. Od septembra 2014 prebieha príprava na túto sviatosť. Pre birmovancov je vytvorená špeciálna podstránka Birmovanci, kde si nájdu bližšie informácie. Dátum birmovky bude spresnený na začiaku roka 2015.

Eucharistia

Sv. omše bývajú každý deň podľa rozpisu, ktorý nájdete na pravej lište našej stránky.

Pokánie

Na svätú spoveď je možné pristúpiť pred každou sv. omšou alebo po nej na požiadanie. V nedele sa spovedáva polhodiny pred sv. omšami a na prvé piatky tiež polhodiny pred sv. omšami.

Pomazanie chorých

Túto sviatosť vysluhuje kňaz na požiadanie pri zhoršení zdravotného stavu veriaceho a raz do roka pre všetkých vo farnostiach (v týždni okolo Svetového dňa chorých - 11. február). Pri zhoršení zdravotného stavu vašich blízkych neváhajte kontaktovať kňaza.

Manželstvo

Pri uvažovaní o uzatvorení sviatosti manželstva nech snúbenci kontaktujú kňaza, ktorý ich oboznámi so všetkými náležitosťami, ktoré pri príprave potrebujú.

 

Všetky užitočné informácie o sviatostiach nájdete na podzáložkách tejto záložky.