Nielen z chleba žije človek, ale aj z chleba... farský guľáš, Prosiek, 7.9.2014.

Spustiť prezentáciu