Sviatosti vo všeobecnosti

 

Sviatosti sú Kristom ustanovené a Cirkvi zverené viditeľné znaky, ktoré privádzajú do ľudskej duše neviditeľnú Božiu milosť (= Boží život), milosť nielen naznačujú, ale aj spôsobujú. (Keď sa na hlavu dieťaťa leje voda, nielen sa naznačuje zmývanie dedičného hriechu, ale sa skutočne spôsobuje.)

Krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav (posvätná vysviacka), manželstvo.

Existuje sedem sviatostí a dvojaké delenie:

staršie delenie na sviatosti živých (birmovanie, Eucharistia, pomazanie chorých, posvätný stav, manželstvo) a sviatosti mŕtvych (krst, pokánie a zmierenie) – živí a mŕtvi sa myslia v duchovnom zmysle, pretože sviatosť môže prijať len živý človek..

Podľa nového KKC: sviatosti uvádzania do kresťanského života – sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, birmovanie, Eucharistia), sviatosti uzdravenia (zmierenie, pomazanie chorých) a sviatosti služby spoločenstvu (posvätný stav a manželstvo).

Tri vtláčajú nezmazateľný znak a človek ich môže prijať iba raz v živote: krst, birmovanie, posvätný stav.