Pomazanie chorých

 

Sviatosť pomazania chorých je sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj prirodzené zdravie tela.

Účinky sviatosti:

  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti zmierenia;
  • udelenie posväcujúcej a pomáhajúcej milostí;
  • odstránenie trestov;
  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby;
  • posilňuje proti pokušeniam zlého ducha a pripravuje na prechod do večného života;
  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse.

Matéria a forma

Matériou sviatosti pomazania chorých je pomazanie olejom, forma spočíva v slovách sviatostnej formuly, ktorá sprevádza pomazanie: Týmto svätým pomazaním...

Vysluhovateľ – kňaz a biskup.

Prijímateľ – má a môže prijať každý kresťan – katolík, ktorý je v nebezpečenstve smrti. Môže prijať zakaždým, keď sa mu choroba zhorší, aj keď ho už predtým prijal. Odporúča sa pred operáciou, pretože každá operácia v sebe zahŕňa určité riziko smrti. K hodnému prijatiu PCH je potrebný stav milosti.