SV. OMŠE

 
Tento čas sv. omší je obvyklý, 
niekedy sa však stane, že nastane malá zmena,
preto si treba pre istotu pozrieť aj aktuálne oznamy alebo
rozpis sv. omší na pravej strane úvodnej stránky.
 
  Liptovský Trnovec Prosiek
Pondelok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Utorok 18:30/18:00 (zimný čas) 17:00
Streda 18:30/17:00 (zimný čas)  
Štvrtok   17:00
Piatok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Prvý piatok v mesiaci 18:30 17:00
Sobota 07:30 alebo 18:30/17:00  
Zvyčajne prvá sobota v mesiaci   18:30/17:00 - Bukovina
Zvyčajne tretia nedeľa v mesiaci   11:45 - Bukovina
NEDEĽA 09:00 10:30
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:30 17:00
prikázaný sviatok v deň voľna 09:00 10:30

 

Zvonček a zbierky

 
Prehľad zvončeka a zbierok podľa jednotlivých mesiacov. 
Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 
  Liptovský Trnovec
(z toho zbierka)
Prosiek
január 2019 836 € (235 €)      298 €           
február 2019 740 € (328 €)      193 €           
marec 2019 873 € (421 €)      263 €           
apríl 2019 865 € (182 €)      343 €           
máj 2019 783 € (270 €)      331 €           
jún 2019 836 € (195 €)      321 €           
júl 2019    
august 2019    
september 2019    
október 2019    
november 2019    
december 2019          
     
Jarná zbierka na charitu (10.03.2019) 280,00 €        160,00 €        
Boží hrob (20.04.2019) 206,00 €        75,00 €        
Zbierka na seminár (12.04.2019) 120,00 €        110,00 €        
Zbierka na masmédiá (02.06.2019) 107,00 €        30,00 €        
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (24.06.2018) 87,00 €        88,00 €        
Zvonček na DKÚ (23.09.2018)    
Zbierka na misie (21.10.2018)    
Jesenná zbierka na charitu (02.12.2018)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Oznamy

 

Archív oznamov