SV. OMŠE

 
Tento čas sv. omší je obvyklý, 
niekedy sa však stane, že nastane malá zmena,
preto si treba pre istotu pozrieť aj aktuálne oznamy alebo
rozpis sv. omší na pravej strane úvodnej stránky.
 
  Liptovský Trnovec Prosiek
Pondelok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Utorok 18:30/18:00 (zimný čas) 17:00
Streda 18:30/17:00 (zimný čas)  
Štvrtok   17:00
Piatok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Prvý piatok v mesiaci 18:30 17:00
Sobota 07:30 alebo 18:30/17:00  
Zvyčajne prvá sobota v mesiaci   18:30/17:00 - Bukovina
Zvyčajne tretia nedeľa v mesiaci   11:45 - Bukovina
NEDEĽA 09:00 10:30
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:30 17:00
prikázaný sviatok v deň voľna 09:00 10:30

 

Zvonček a zbierky

 
Prehľad zvončeka a zbierok podľa jednotlivých mesiacov. 
Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 
  Liptovský Trnovec Prosiek
január 2018 555,00 €        337,00 €       
február 2018 233,00 €        157,00 €       
marec 2018 249,00 €        220,00 €       
apríl 2018 441,00 €        368,00 €       
máj 2018 566,00 €        337,00 €       
jún 2018 278,00 €        219,00 €       
júl 2018 575,00 €            323,00 €       
august 2018       
september 2018          
október 2018          
november 2018         
december 2018          
     
Jarná zbierka na charitu (18.02.2018) 95,00 €        118,00 €        
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (18.03.2018) 140,00 €        140,00 €        
Boží hrob (31.03.2018) 193,00 €        68,00 €        
Zbierka na seminár (22.04.2018) 159,00 €         145,00 €        
Zbierka na masmédiá (13.05.2018) 60,00 €        58,00 €        
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (24.06.2018) 140,00 €        137,00 €        
Zvonček na DKÚ (23.09.2018)           
Zbierka na misie (21.10.2018)        
Jesenná zbierka na charitu (02.12.2018)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  Liptovský Trnovec Prosiek
mimoriadne zbierky a dary na opravu strechy na opravu organa
       
január 2018 211,00 €         
február 2018 300,00 €         
marec 2018 174,00 €         
apríl 2018 460,00 €         
máj 2018 670,00 €         
jún 2018 827,00 €         
júl 2018 720,00 €         
august 2018    
september 2018    
október 2018    
november 2018    
december 2018         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznamy

 

Archív oznamov