SV. OMŠE

 
Tento čas sv. omší je obvyklý, 
niekedy sa však stane, že nastane malá zmena,
preto si treba pre istotu pozrieť aj aktuálne oznamy alebo
rozpis sv. omší na pravej strane úvodnej stránky.
 
  Liptovský Trnovec Prosiek
Pondelok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Utorok 18:30/18:00 (zimný čas) 17:00
Streda 18:30/17:00 (zimný čas)  
Štvrtok   17:00
Piatok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Prvý piatok v mesiaci 18:30 17:00
Sobota 07:30 alebo 18:30/17:00  
Zvyčajne prvá sobota v mesiaci   18:30/17:00 - Bukovina
Zvyčajne tretia nedeľa v mesiaci   11:45 - Bukovina
NEDEĽA 09:00 10:30
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:30 17:00
prikázaný sviatok v deň voľna 09:00 10:30

 

Zvonček a zbierky

Prehľad zvončeka a zbierok podľa jednotlivých mesiacov. 
Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 
  Liptovský Trnovec
(+ zbierka)
Prosiek
január 2021 295 € (470 €)      80 €           
február 2021 445 € (260 €)      10 €           
marec 2021  230 € (165 €)      70 €           
apríl 2021 623 €      332 €           
     
Zbierka na pomoc prenasled. kresťanom (21.03.2021) 175 €        
Boží hrob (03.04.2021) 375 €       
Zbierka na seminár (25.04.2021) 380 €      332 €           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Oznamy

 

Archív oznamov