SV. OMŠE

 
Tento čas sv. omší je obvyklý, 
niekedy sa však stane, že nastane malá zmena,
preto si treba pre istotu pozrieť aj aktuálne oznamy alebo
rozpis sv. omší na pravej strane úvodnej stránky.
 
  Liptovský Trnovec Prosiek
Pondelok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Utorok 18:30/18:00 (zimný čas) 17:00
Streda 18:30/17:00 (zimný čas)  
Štvrtok   17:00
Piatok 18:30/17:00 (zimný čas)  
Prvý piatok v mesiaci 18:30 17:00
Sobota 07:30 alebo 18:30/17:00  
Zvyčajne prvá sobota v mesiaci   18:30/17:00 - Bukovina
Zvyčajne tretia nedeľa v mesiaci   11:45 - Bukovina
NEDEĽA 09:00 10:30
prikázaný sviatok v pracovný deň 18:30 17:00
prikázaný sviatok v deň voľna 09:00 10:30

 

Zvonček a zbierky

 
Prehľad zvončeka a zbierok podľa jednotlivých mesiacov. 
Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 
  Liptovský Trnovec
(z toho zbierka)
Prosiek
január 2020 739 € (215 €)      385 €           
február 2020 619 € (265 €)      287 €           
marec 2020     
apríl 2020    
máj 2020        
jún 2020           
júl 2020             
august 2020           
september 2020          
október 2020              
november 2020          
december 2020              
     
Zvonček na katolícke školy (26.01.2020) 140,00 €        82,00 €       
Jarná zbierka na charitu (01.03.2020) 170,00 €        257,00 €       
Boží hrob (20.04.2019)      
Zbierka na seminár (12.04.2019)     
Zbierka na masmédiá (02.06.2019)        
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca (24.06.2018)    
Zvonček na DKÚ (23.09.2018)      
Zbierka na misie (21.10.2018)     
Jesenná zbierka na charitu (02.12.2018)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Oznamy

 

Archív oznamov