Boh je všade, aj keď zostalo len rumovisko... Liptovská Anna, 26.7.2014.

Spustiť prezentáciu