Predstavenie novej básnickej zbierky spojené so spomínaním na pána farára Kontríka, Prosiek, 12.10.2014.

Spustiť prezentáciu