RIEŠENIE

31.07.2014 22:49

V š e t k o

n a

v ä č š i u

B o ž i u

s l á v u

 

Omnia

ad

maiorem

Dei

gloriam

 

 

    neposlušnosť                           poslušnosť

Poslušnosť

 

škodiť si na zdraví                utužovať svoje zdravie

    

    škaredé slová                            modlitba

    

            bitka                          priateľská pomoc