Odpustová slávnosť - Turíce, Trnovec, 4.6.2017.

Spustiť prezentáciu