Nový obraz Božieho milosrdenstva, Trnovec, 3.4.2016.

Spustiť prezentáciu