Farský guľáš v Trnovci, 28.6.2015.

Spustiť prezentáciu