Obnova kostolíka v Liptovskej Anne

Fotogaléria obnovy

 

Oznamy 

 

V sobotu, 2.7.2022 náš pán farár spolu s evanjelickou pani farárkou požehnal budovu zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice v našej obci spolu so sochou svätého Floriána, ktorý bude ochraňovať našich hasičov.

 

 
 

Možnosť prispieť bezhotovostne

SK 78 0900 0000 0000 56711880

Daj milosti našim kňazom,
nech sa upnú na teba,
slovo Božie šíria svetom
a zabudnú na seba.

Živ ich Bože, nech sú štastní,
cez nich daj nám čo treba,
nech nám dajú príklad krásny,
vojdú s nami do neba.