ospravedlňujeme sa za chýbajúci nedeľný prenos, 

po búrke sme mali technické problémy

 

sväté omše v nedeľu 31. mája

Liptovský Trnovec

08:00 - zvlášť pre seniorov (live cez youtube)

10:30 - odpustová slávnosť

v kostole

 

Prosiek

09:00  v kostole

 

priame spojenie so správcom farností

pri slávení eucharistickej obety

 

pondelok - piatok - 18:30 hod., 

sobota - 07:30, nedeľa - 08:00 hod.

streda - detská, piatok - mládežnícka

 

 YouTube kanál 

Pravidlá účasti na bohoslužbách

Od 6. mája 2020 je obnovené slávenie verejných bohoslužieb 

s nasledujúcimi podmienkami:

 

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 

- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, 

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 

- usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, 

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), 

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), 

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), 

- pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni.

Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale aj bezmocnosť.

Vraciame sa k Tebe a vyznávame, že ty si všemohúci.

Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva.

Pokorne a so zahanbenou tvárou priznávame,

že sme boli príliš zahľadení do svojich práv a nárokov,

hľadali sme príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín,

nedbali sme na druhých, ani na teba a tvoj poriadok.

K prírode sme boli bezohľadní a chceli stále viac.

Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch i more.

Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov.

Svojou chamtivosťou sme polia zamorili pesticídmi,

vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou,

správali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenia,

upravovali sme si zákony a pravidlá myslenia.

Prestal si byť pre nás istotou, keď je všetko relatívne,

a absolútnym je už iba naše naduté „ja“.

Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.

 

Vo svojej zaslepenosti sme nedokázali čítať znamenia.

Hlásatelia radostne oznamovali, že bude opäť svietiť slnko.

Väčšine nevadilo, že schnú stromy a množia sa myši,

že v krajinách bez dažďa je hlad a ľud uteká za chlebom.

Iní utekajú pred vojnou, ktorá sa vedie preto,

aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc,

aby bol odbyt zbraní a inde mali slušní ľudia prácu.

Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom,

ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo

aj biedu chudákov v rozvojových krajinách.

Šťastie jednotlivcov sme postavili nad zodpovednosť,

chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom,

práva dospelých nad práva detí na láskou obidvoch rodičov,

istotu domova a zdravé morálne životné prostredie,

pretože sme sa nedokázali zrieknuť zlého príkladu.

Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšie generácie,

miliónom počatých detí sme nedovolili narodiť sa,

a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať.

Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.

Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín

iba šikovné ruky a bystré hlavy, zatiaľ čo ich domovina

bez nich upadá a nedokáže sa sama pozdvihnúť.

 

Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie.

Očisti nás, keď s ľútosťou uznávame svoju vinu.

Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe,

ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť.

Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.

Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu choroby.

Obráť nás a my sa k Tebe vrátime.

Vezmi nám srdce kamenné a daj nám srdce z mäsa.

Vráť nám radosť zo svojej ochrany

a bezbožných budeme učiť Tvojim cestám,

svedčiť o Tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.

Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on,

keď sami zo seba milovať nezištne nedokážeme.

Daj nám odvahu umierať sebe a žiť pre teba,

nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,

aby v nás víťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,

kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.

Ty jediný si naša nádej a my pevne veríme,

že nás, Bože, nesklameš. Amen.

(Jan Graubner, olomoucký arcibiskup)


 

Modlitba.pdf