Zo života farností

25.09.2014 20:05
Počas nastávajúceho mesiaca október sa budeme mať možnosť zvlásť presvedčiť o sile ruženca, ktorú táto modlitba v sebe má. Budeme sa ho modlievať pred sv. omšami v obidvoch kostoloch. Pozývame všetkých, deti, mládež, rodiny aj starších, aby sme vytvorili spoločenstvo modlitby. O tom, že táto...
21.09.2014 19:55
Krochva (655 m. n. m.) je kopec nad Liptovským Trnovcom z jeho východnej strany. V nedeľu 21.9.2014 sme sa naň išli pozrieť s miništrantami a birmovancami a obdivovali sme nádhernú panorámu: Nízke a Západné Tatry, Liptovskú Maru, Choč... Oveľa lepšie sme prežili nedeľné popoludnie, ako keby sme...
14.09.2014 00:00
V Prosieku sme v nedeľu 14.9.2014 na sviatok Povýšenia sv. Kríža privítali v Cirkvi malého Tomáša. Krst bol výnimočný tým, že Tomáš má už skoro dva roky a veľmi starostlivo sledoval všetko, čo sa okolo neho deje. Účastník mnohých sv. omší sa tak naplno zapojil do spoločenstva Božích detí. Modlíme...
09.09.2014 00:00
V utorok 9.9.2014 sme v kostole v Trnovci privítali vzácnu návštevu - sv. omšu slúžil novokňaz Matúš Bašista zo Starej Ľubovne, ktorý je kaplánom v Bystranoch. Spolu s rehoľnými sestrami sr. Tarzíciou a sr. Dalmáciou z Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene...
08.09.2014 00:00
Na sviatok narodenia Panny Márie 8.9.2014 pripravili miništranti a veriaci v Prosieku Panne Márii krásny darček - vo veľkom počte sa zúčastnili na tomto sviatku, ktorý bol pôvodným hlavným sviatkom farnosti Svätá Mara, ktorá bola zatopená pri vytvorení Liptovskej Mary. Miništranti okrem toho...
07.09.2014 10:53
Po nedeľnej sv. omši 7.9.2014 v Prosieku boli všetci prítomní veriaci pozvaní na guľáš do farskej záhrady. V krásnej a rodinnej atmosfére sme sa nielen spoločne najedli, ale aj porozprávali a prežili obedný i poobedňajší čas. Pozvanie na guľáš prijali aj mnohé rodiny z Trnovca, čím sme vlastne...
28.08.2014 09:07
Vo štvrtok 28.8.2014 sme sa po večernej sv. omši, ako obvykle, vybrali zažiť niečo výnimočné. Tentoraz sme si to nasmerovali do Liptov Arény, kde sa konala výstava Giganti doby ľadovej. Vďaka štedrým ľuďom sme lístky dostali do daru a o zábavu bolo postarané. Po prvýkrát boli s nami aj starší...
25.08.2014 09:02
V pondelok 25.8.2014 na večernej sv. omši v Trnovci spoločne slúžili sv. omšu traja kňazi: miestny pán farár v spoločenstve otca Róberta Neupauera, výpomocného duchovného z Liptovských Revúc a zodpovedného za pastoráciu rodín v spišskej diecéze a kaplána Dominika Jamricha zo Spišskej Novej Vsi....
24.08.2014 09:06
Pri nedeľnej sv. omši 24.8.2014 v Prosieku sme privítali mladý šťastný pár, ktorý priniesol do Božieho chrámu malého Miška v túžbe sprostredkovať svojmu dieťaťu to najlepšie v živote - život s Bohom. Celé spoločenstvo veriacich sa potešilo tejto milej slávnosti. Želáme šťastným rodičom, aby...
24.08.2014 09:03
V nedeľu 24.8.2014 sme pri rannej sv. omši v Liptovskom Trnovci privítali medzi sebou nového člena - krstom sa znovuzrodila pre nový život v Bohu malá Sára. Vo väčších farnostiach sú krsty úplne bežné a časté, u nás je krst výnimočnou a slávnostou udalosťou. Tak sme ho aj prežili. Bola to slávnosť...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>