Zo života farností

15.08.2015 10:26
V sobotu 15. augusta 2015 poobede na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie sme slávili sv. omšu pri kaplnke v Beňušovciach. Krásna kaplnka v krásnom prostredí slúži svojmu účelu, hoci sa tam sv. omša slávi len raz v roku. Veriaci z bližšia i z diaľky sa zišli na oslave našej Nebeskej Matky a...
26.07.2015 00:00
V nedeľu 26. júla 2015 sme v Liptovskej Anne oslávili odpustovú slávnosť. Počasie nám nedovolilo sláviť sv. omšu priamo na mieste, kde sa nachádzajú pozostatky kostolíka sv. Anny, tak sme sa o pol jedenástej zišli v sále miestneho obecnému úradu, aby sme vzdali Bohu chválu za svätú matku Panny...
19.07.2015 00:00
V nedeľu 19. júla o 11:30 sme slávili sv. omšu v Bukovine, pri ktorej si Ján a Anna Kolenčíkovci pripomenuli 46. výročie svojho manželstva. Poďakovali za dar lásky a rodiny, ktorú im dal Boh a obnovili svoje manželské sľuby. Sv. omšu spestrili skauti z Bratislavy, ktorí boli na skautskom tábore v...
28.06.2015 00:00
V nedeľu 28. júna 2015 veriaci z Liptovského Trnovca zorganizovali na trnoveckej fare farský guľáš nielen pre vlastných veriacich, ale aj pre veriacich z Prosieka a tiež hostí, ktorí prišli na sv. omšu do Trnovca o 10:30 z rôznych iných farností, najmä z Liptovského Mikluáša. Bolo to aj pri...
27.06.2015 11:50
V sobotu 27. júna 2015 prišli pánu farárovi k narodeninám zablahoželať bývalí farníci z Liptovskému Mikuláša, ku ktorým sa pridali aj niektorí miestni veriaci. Uprostred rodinnej a priateľskej atmosféry prišla návšteva neočakávaná a "neohlásená" - diecézny biskup Štefan. Vracajúc sa z birmovky v...
26.06.2015 00:00
V piatok 26.6.2015 pri mládežníckej sv. omši padol v Trnovci miništrantský rekord. Pri oltári bolo 15 miništrantov a miništrantiek, čo naša farnosť dlho nezažila, ak vôbec. Mládežnícke sv. omše v piatky, rovnako ako detské sv. omše v pondelky si získavajú čoraz väčšiu obľubu nielen medzi mladými,...
20.06.2015 00:00
V sobotu 20. júna 2015 sme sa vybrali na oddychový výlet do Bojníc, aby sme si pozreli Bojnický zámok a prešli sa po zologickej záhrade. Autobus naplnený prevažne rodinami z Prosieka a doplnený veriacimi z Trnovca sa skoro ráno vybral na miesto určenia, kde sme sa rozišli, každý tam, kde ho srdce...
31.05.2015 10:01
V nedeľu 31. mája 2015 prežívala naša farnosť krásnu slávnosť - tri deti Timka, Juraj a Paľko po prvýkrát prijali do svojho srdca Pána Ježiša. Dlhší čas sa deti pripravovali na tento svoj veľký deň. Každý pondelok sme sa stretávali pri sv. omšiach za účasti detí, kde sme spievali detské pesničky,...
10.05.2015 10:00
V nedeľu 10. mája 2015 sme slávili ďakovnú sv. omšu za dar života našej Libušky Svitekovej, ktorá sa s láskou, obetavo a dlhý čas stará o náš malý kostolík a našu farnosť. Pri sv. omši sme ďakovali za jej život a po sv. omši všetci prítomní boli pozvaní na guľáš na fare. Zážitok z krásneho...
12.04.2015 00:00
V nedeľu Božieho milosrdenstva 12.4.2015 sme sa vybrali na blízky Hrádok, aby sme poďakovali Pánu Bohu za dar jeho lásky a milosrdenstva korunkou Božieho milosrdenstva pri kríži nad Trnovcom. Prišli sme z rôznych strán a rôznych dedín, mladší aj starší. Zastúpenie mal Mikuláš, Sielnica, Prosiek,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>