Zo života farností

19.06.2017 00:00
V dňoch 19. až 22. júna 2017 sa uskutočnila vo veži farského kostola Ducha Svätého v Liptovskom Trnovci výmena technického vybavenia troch zvonov, ktoré vážia 140, 360 a 700 kg. Zmenil sa spôsob zavesenia zvonov a ich pohon. Zvony tiež dostali nové srdcia. Taktiež ich ovládanie nahradila...
11.06.2017 00:00
V nádhernom prostredí Božej prírody sme v nedeľu 11.6.2017 na slávnosť Najsvätejšej Trojice vzdali Bohu chválu na Čereňovej nad Liptovskou Annou. Stretli sme sa v hojnom počte pri zrúcaninách kostolíka sv. Anny a spoločne sme vystúpili na skalu, ktorá poskytuje jeden z najkrajších pohľadov na...
04.06.2017 00:00
Na odpustovú slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Trnovci 4.6.2017 medzi nás zavítal bývalý správca farnosti Huty – Borové vdp. Róbert Tokár, terajší farár vo Vysokých Tatrách, preto ho domáci pán farár privítal ako pána Tatier. Priniesol medzi nás radosť zo živej viery. Počas homílie nás pozval k...
28.05.2017 00:00
Vo farnosti Prosiek sme v nedeľu 28.5.2017 mali slávnosť prvého svätého prijímania. Tešili sme sa z dvoch detí, Emílie a Noemi, ktoré prvýkrát vo svojom živote prijali do srdca Pána Ježiša. Bola to krásna slávnosť, ktorá sa niesla v rodinnom duchu. Hoci vo väčších farnostiach je na podobných...
18.12.2016 00:00
Vianočná radosť z príchodu Ježiša Krista bola na 4. adventnú nedeľu 18.12.2016 v oboch našich kostoloch zvýraznená príchodom Betlehemského svetla, ktoré nám priniesli skauti z okolitých dedín. Na úvod sv. omše počas piesne prišli k oltáru, prihovorili sa nám o potrebe odovzdávať svetlo Krista iným...
13.11.2016 00:00
V nedeľu 13.11.2016 sa v prosieckom kostole slávila odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej. Ako hlavný odpustový celebrant aj kazateľ prišiel medzi nás vdp. Stanislav Šverha, správca farnosti Kvačany, bývalý vojenský duchovný na AOS v Liptovskom Mikuláši, ktorý často slúžil aj vo farskom kostole...
27.09.2016 00:00
27. septembra 2016 by sa dožil 90 rokov bývalý správca farnosti vdp. Michal Pačnár. Pri tejto príležitosti bola ďakovaná a spomienková sv. omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši, ktorú celebroval generálny vikár Anton Tyrol a koncelebrovali viacerí kňazi. Homíliu predniesol vdp. Jaroslav...
20.09.2016 00:00
V utorok 20.9.2016 sa v našej farnosti v Liptovskom Trnovci uskutočnili asi prvé historické rekolekcie kňazov liptovských dekanátov. Štyrikrát za rok sa všetci kňazi diecézy stretávajú so svojím biskupom na spoločnom stretnutí, tohtoročné jesenné rekolekcie boli v našej farnosti. Zavítal...
30.07.2016 00:00
V sobotu 30.7.2016 sme sa zišli pri zrúcaninách kostolíka v Liptovskej Anne, aby sme oslávili sv. omšou sviatok patrónky, sv. Anny. Pri krásnom počasí sme prežili stretnutie s Pánom pri Pánovom stole. Na zrúcaninách kostolíka už asi štyri roky pracujú reštaurátori, aby sa toto posvätné miesto,...
10.07.2016 00:00
Počas práznin zavítali do našej farnosti skauti zo Žiliny, ktorí si rozložili tábor za Bukovinou na lúkach Liptovskej Anny. V nedeľu 10. júla 2016 sa aktívne zapojili aj do slávenia sv. omše v Prosieku. Svojou prítomnosťou, aktívnou účasťou, spevom a hrou na nástroje, ako aj prežívaním sv. omše...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>