Správca farností

 

    Mgr. Patrik Solár

    farský administrátor

    nar. 28.6.1977

    ord. 14.6.2003

    viac info