Žilinskí skauti v Bukovine

10.07.2016 00:00

Počas práznin zavítali do našej farnosti skauti zo Žiliny, ktorí si rozložili tábor za Bukovinou na lúkach Liptovskej Anny. V nedeľu 10. júla 2016 sa aktívne zapojili aj do slávenia sv. omše v Prosieku. Svojou prítomnosťou, aktívnou účasťou, spevom a hrou na nástroje, ako aj prežívaním sv. omše boli pre miestnych veriacich veľkým povzbudením. Pán farár chodieval veľmi často, takmer denne slúžiť sv. omšu aj na miesto táboriska, kde bol vierou skautou povzbudený aj on. Prajeme skautom, aby svoje zanietenie pre Pána rozvíjali aj naďalej a robili tak tento svet krajším miestom pre život.