Vzácna návšteva na trnoveckej fare

27.06.2015 11:50

V sobotu 27. júna 2015 prišli pánu farárovi k narodeninám zablahoželať bývalí farníci z Liptovskému Mikuláša, ku ktorým sa pridali aj niektorí miestni veriaci. Uprostred rodinnej a priateľskej atmosféry prišla návšteva neočakávaná a "neohlásená" - diecézny biskup Štefan. Vracajúc sa z birmovky v Zuberci sa rozhodol, že navštívi pána farára. Zaiste neočakával takú milú spoločnosť svojich veriacich, ako ani oni neočakávali svojho pastiera, ale nakoniec v družnej debate posedel so svojimi ovečkami, vypil kávu, trošku pookrial a oddýchol si a pobral sa domov. Bola to vzácna príležitosť tak pre pastiera, ako aj pre "ovečky", aby sa navzájom spoznávali a vytvárali spoločenstvo lásky.