Voľný deň sme venovali nášmu chrámu

01.09.2015 12:45

1. september ako voľný deň sme využili na maľovanie plota okolo kostola. Bolo nás spolu osem a práca išla celkom rýchlo. Prácu by sme aj ten istý deň dokončili, len nám vošla do cesty nepredvídateľná okolnosť - došla nám farba. A pretože obchody boli zavreté, museli sme prácu pred záverom ukončiť a počkať na ďališu farbu. Touto cestou ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli, za ochotu urobiť niečo na Božiu česť a chválu a zároveň povzbudzujeme aj ostatných, aby si našli spôsob, ako priložiť ruku k spoločnému dielu, lebo náš chrám je našou spoločnou záležitosťou, nielen niektorých. A nič sa neurobí samo :)