Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov...

10.05.2015 10:00

V nedeľu 10. mája 2015 sme slávili ďakovnú sv. omšu za dar života našej Libušky Svitekovej, ktorá sa s láskou, obetavo a dlhý čas stará o náš malý kostolík a našu farnosť. Pri sv. omši sme ďakovali za jej život a po sv. omši všetci prítomní boli pozvaní na guľáš na fare. Zážitok z krásneho spoločenstva našej farnosti mali zaiste aj rodiny, ktoré prišli z východu aj zo západu, nenechali sa prosiť a strávili čas spolu s nami. V krásnej atmosfére sme prežili celé poobedie, niektorí kratšie, iní zostali aj dlhšie. Spoločnými piesňami sme vytvorili radostnú náladu, ktorej sa veľmi tešila aj oslávenkyňa. Aj týmto spôsobom chceme Pánu Bohu poďakovať za našu Libušku a vyprosiť pre jej život hojnosť Božích milostí, požehnania a lásky, nech jej je sám Pán odmenou a potechou.