Utorkové stretnutia na fare

24.02.2015 00:00

V pôste sme začali utorkové stretnutia na fare, tzv. Náboženstvo pre dospelých. Prvýkrát sme sa stretli 24.02.2015 po večernej sv. omši. Začali sme modlitbou sv. ruženca, na ktorej sa zúčastnili aj miništranti, a potom sme v priateľskej atmosfére posedeli a porozprávali o všeličom možnom, ale hlavne sme oslávili 25. výročie spoločného života našich farníkov Janka a Hanky. Takéto stretnutia budú bývať pravidelne v utorky po večerných sv. omšiach, a budú pozostávať z modlitbovej časti, keď sa budeme modlievať ruženec alebo vešpery a z katechetickej časti, v ktorej budeme rozprávať o veciach viery z rôznych uhlov a budeme hľadať odpovede na najrozličnejšie otázky viery. Všetci sú srdečne pozvaní.