Toľko krstov prosiecky kostol ešte nezažil

01.02.2015 00:00

V nedeľu 1.2.2015 bolo v kostole v Prosieku pri nedeľnej sv. omši rušno. Do Cirkvi sme prijali štyroch nových členov, čo asi naša farnosť nepamätá. Pokrstené boli tri sestry Petra, Táňa a Michaela a malý Mathias. Aj väčší aj menší sa držali statočne a užívali si svoj deň. Farské spoločenstvo s radosťou a vďačnosťou sledovalo priebeh tejto sviatosti, nakoľko krsty u nás nie sú bežné. Veríme a modlíme sa, že rodičia dostoja sľubu, ktorí dali pri krste, že budú deti vychovávať a viesť vo viere. Tak sa aj naša farnosť postupne bude vzmáhať a vzrastať vo viere a láske k Pánu Bohu.