Tabuľka adorujúcich pri poklone dňa 13.10.2014

04.10.2014 21:44

Vo formulári na pravej strane našej stárnky nájdete formulár, do ktorého môžete zapísať svoje meno aj s časom, ktorý si vyberiete na adoráciu. Čas adorácie bude ohlásený v nedeľu pri oznamoch podľa záujmu.

Čas Adorujúci
08:00  
08:30  
09:00  
09:30  
10:00  
10:30  
11:00  
11:30  
12:00  
12:30  
13:00  
13:30  
14:00  
14:30  
15:00  
15:30  
16:00  
16:30  
17:00  
17:30  
18:00