Sv. Svorad stráži vstup do Prosieckej doliny

02.08.2014 22:05

V sobotu 2.8.2014 sa v Prosieku na parkovisku uskutočnilo obecné aj náboženské uvedenie sochy sv. Svorada "do užívania". Takmer trojmetrový svätec bdie nad turistami aj nad vstupom do Prosieckej doliny. Myšlienka vznikla z popudu pána starostu Petra Majerčiaka, ideové kontúry jej vkladal Ivan Trnovský a trojica sochárov Michal Palko, Vladimír Lofaj a Martin Moravčík.

Na úvod objasil Ivan Trnovský zrod myšlienky postaviť sochu, tiež v krátkosti priblížil život sv. Svorada a historicky priblížil jeho osobu. O živote sv. Svorada si viac môžete prečítať tu, hoci o pôvode sv. Svorada sa viedli vášnivé debaty.

Potom pán farár slávnostne požehnal sochu za prítomnosti veľkého počtu detí a mládeže z Prosieka a okolia. Prítomní boli aj mnohí domáci, ktorí si nenechali ujsť príležitosť takejto neobvyklej slávnosti, ale aj hostia z blízkeho či ďalekého okolia.

Po požehnaní pokračoval program pozvaním na guláš, ktorý pripravili v spolupráci miestny obecný úrad a Červený kríž, a guláš bol vynikajúci.

Krásne popoludnie potom ešte pokračovalo zábavou a hrami pre deti a mládež.

 

zachytené fotoaparátom