Sv. omša v Beňušovciach

15.08.2015 10:26

V sobotu 15. augusta 2015 poobede na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie sme slávili sv. omšu pri kaplnke v Beňušovciach. Krásna kaplnka v krásnom prostredí slúži svojmu účelu, hoci sa tam sv. omša slávi len raz v roku. Veriaci z bližšia i z diaľky sa zišli na oslave našej Nebeskej Matky a prežili sme opäť krásne chvíle v Božej prírode - v chráme, ktorý vytvoril sám Stvoriteľ. Z úst miestnych obyvateľov zaznela prosba sláviť sv. omšu na tomto mieste častejšie, hlavne v letných mesiacoch, tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ďakujeme Ľubke Veselovskej a pánu starostovi Karolovi, ktorí sa postarali o výzdobu a vyčistenie okolia.