Spomienka na vdp. Albína Kontríka

12.10.2014 20:10

V nedeľu 12.10.2014 poobede o 14:30 sa v kostole v Prosieku uskutočnila duchovno-kultúrna akcia ako spomienka na bývalého správcu farností Liptovský Trnovec a Prosiek, predtým svätomarského farára vdp. Albína Kontríka, pri ktorej správca farností z rokov 2012 - 14 Mgr. Stanislav Brtoš uviedol svoju najnovšiu básnickú zbierku pod názvom Citlivá zóna.

Na túto krásnu akciu prišli mnohí pamätníci pána farára Kontríka, nielen z farnosti Prosiek, ale aj z okolitých farností - Liptovského Mikuláša, Ružomberka a iných. Pozvanie prijali aj generálny vikár spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol a pán dekan z Mikuláša vdp. Stanislav Culka. Kostolík sa utešene naplnil.

Na úvod sme si vypočuli niečo zo života Albína Kontríka, potom pán farár Stanko Brtoš a Anna Ondrejková z Bobrovca zarecitovali niektoré básne z novej básnickej zbierky. Celú akciu nádherne hudobne doprevádzal na organe Ivan Mráz v sprievode flauty, na ktorú hrala jeho dcéra Monika.

Vo voľnej diskusii sa mohli pamätníci pána farára Kontríka podeliť so svojimi zážitkami a spomienkami. Krásne svedectvo plné humoru vydal ujo Šutliak aj pán dekan Stanislav. Pridali sa aj ďalší pamätníci. Pán vikár Anton Tyrol poďakoval organizátorom aj všetkým prítomným za krásnu akciu a vyzdvihol novú básnickú zbierku ako zatiaľ najkomplexnejšie sebaodhalenie autora s veľkou hĺbkou a krásou.

Na záver krásneho popoludnia bola autogramiáda autora a občerstvenie, ktoré ochotne pripravili miestni veriaci.

Veľká vďaka patrí Libuške Svitekovej, ktorá bola hnacím motorom pekného popoludnia, aj Janke Kollárovej, ktorá celé popoludnie sprevádzala svojím slovom.

Ďakujeme aj pánu farárovi Stankovi Brtošovi za jeho básne a životný príklad. Želáme mu ešte veľa krásnych slov a viet, plných lásky a Božieho ducha.

 

zachytené fotoaparátom