Spoločenstvo lásky pri farskom guľáši

28.06.2015 00:00

V nedeľu 28. júna 2015 veriaci z Liptovského Trnovca zorganizovali na trnoveckej fare farský guľáš nielen pre vlastných veriacich, ale aj pre veriacich z Prosieka a tiež hostí, ktorí prišli na sv. omšu do Trnovca o 10:30 z rôznych iných farností, najmä z Liptovského Mikluáša.

Bolo to aj pri príležitosti 38. narodenín pána farára. Hneď po sv. omši sa miestna fara začala pomaly zapĺňať. Všetko akoby režíroval tajomný režisér, pretože keď sa už zdalo, že si nebude kde sadnúť, istá partia sa zvidhla a prišla ďalšia. Takýmto spôsobom prebiehala farská akcia až do večerných hodín. Veriaci postupne prichádzali a prežívali spoločenstvo lásky pri výbornom guľáši, za ktorý vďačíme Paľkovi Fiačanovi s manželkou, vzájomných rozhovoroch a piesňach. Aj z Prosieka prišla početná skupina, takže "nedali košom" svojim priateľom z Trnovca.

Prežili sme krásny deň farského spoločenstva a veríme, že budeme v takýchto podarených akciách pokračovať. Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o úspešný priebeh tejto akcie.

fotogaléria