Spoločenská miestnosť v prevádzke

13.08.2014 22:04

Po namáhavom škrabaní, prerábaní, upratovaní a maľovaní "myšacej" izby sme sa konečne dopracovali k výsledku, ktorý zaiste poteší všetky deti a mládež. Rohovú miestnosť na fare sme prerobili na spoločenskú miestnosť nielen pre deti a mládež. Vďaka rodine Kováčovej z Liptovských Beharoviec, ktorá nám darovala ping-pongový stôl aj rakety, sa miestnosť začala už využívať a deti a mládež si skúšajú svoje stolnotenisové zručnosti. V blízkej budúcnosti plánujeme ešte stolný futbal a iné spoločenské hry, ktoré poskytnú "našej budúcnosti" dostatočný dôvod s radosťou prísť na faru a stráviť tu spoločné chvíle v ovzduší