Slávnosť birmovania v našich farnostiach

18.10.2015 12:40

Nedeľa - 18. október 2015 bola pre naše farnosti výnimočným dňom. Zavítal k nám otec diecézy biskup Štefan, ktorý vyslúžil sviatosť birmovania 27 mladým ľuďom  Viac ako ročná príprava bola zavŕšená slávnosťou, ktorá bola význačná nielen pre samotných birmovancov a ich rodiny, ale pre obidve naše farnosti. 

V Prosieku začala slávnosť o deviatej hodine dopoludnia. Krásne vyzdobený kostol v novom šate vítal diecézneho biskupa po dlhom čase. Posledná návšteva biskupa bola pred 21 rokmi, preto si domáci nenechali ujsť túto výnimočnú a krásnu slávnosť. Deväť birmovancov, z ktorých dvaja prijali túto sviatosť už v dospelom veku, bolo dobre upravených nielen navonok, ale hlavne vnútorne pripravených. Podobne to bolo aj Trnovci, kde slávnosť začala o 11:00 hodine. Tam prijalo sviatosť birmovania 18 mladých ľudí, z ktorých 11 patria priamo do našej farnosti, piatich sme si "adoptovali" z Liptovskej Sielnice a príležitosť využili aj dvaja dospelí z farnosti Kvačany a Liptovských Matiašoviec, aby zavŕšili svoje zakorenenie vo viere. 

Otec biskup birmovancov pri kázni upozornil, že birmovkou sa všetko iba začína, že birmovaní rodičia majú veľkú zodpovednosť, podobne ako aj rodičia. Krásnymi slovami sa dotýkal sŕdc všetkých prítomných.

Po kázni nasledoval samotný obrad birmovania, ktorý pozostáva z vkladania rúk a modlitby a vkladania ruky na hlavu birmovanca, pri čom biskup maže čelo krizmou - čo je olivový olej zmiešaný s balzamom požehnaný biskupom na Zelený štvrtok a hovorí slová "Prijmi znak daru Ducha Svätého". Birmovanca osloví birmovným menom, ktoré si dotyčný vybral sám. Otec biskup sa takmer každého birmovanca spýtal na birmovného patróna, čím dosť kandidátov zaskočil, ale každý sa nejakým spôsobom vynašiel.

Svätá omša pokračovala prinášaním obetných darov, eucharistickou modlitbou a svätým prijímaním. Na záver sa birmovanci aj rodičia poďakovali otcovi biskupovi za jeho láskavú návštevu a tiež pánu farárovi za jeho námahu a čas. Celú slávnosť sprevádzali krásne spevy našich kantorov a tiež skupiny z Liptovského Mikuláša, ktorej aj týmto spôsobom vyjadrujeme veľké poďakovanie.

Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na krásnom priebehu slávnosti, a aj ženám, ktoré na fare v Trnovci pripravili obed pre kňazov z okolia, aby sa tak aj v našich farnostiach vyplnila dávna tradícia, že pri birmovke sa kňazi stretajú so svojím pastierom.

fotogaléria - Trnovec

fotogaléria - Prosiek