Skauti z Bratislavy v Bukovine

19.07.2015 00:00

V nedeľu 19. júla o 11:30 sme slávili sv. omšu v Bukovine, pri ktorej si Ján a Anna Kolenčíkovci pripomenuli 46. výročie svojho manželstva. Poďakovali za dar lásky a rodiny, ktorú im dal Boh a obnovili svoje manželské sľuby. Sv. omšu spestrili skauti z Bratislavy, ktorí boli na skautskom tábore v neďalekej doline a prišli pomerne v hojnom počte na nedeľnú liturgiu. Dali nám tak jasný dôkaz, že keď človek chce osláviť Boha, vždy si nájde spôsob, aj keď istý kus cesty musí prejsť peši. Skauti z Bratislavy na sv. omši hrali a spievali mládežnícke piesne, čím vytvorili neopakovateľnú atmosféru a potešili všetkých, ktorí boli prítomní na slávení sv. omše.