Skauti priniesli betlehemské svetlo

21.12.2014 00:00

Na štvrtú adventnú nedeľu 21.12.2014 pri sv. omšiach v oboch kostoloch, aj v Trnovci, aj v Prosieku, priniesli skauti z Mikuláša a Sielnice medzi nás betlehemské svetlo. V krátkom obrade na úvod sv. omše po úvodnej pesničke o svetle sme zapálili od svetla z Betlehema oltárne sviece a tiež všetky štyri sviece na adventnom venci za spevu známej piesne Ajhľa, Spasiteľ príde. Príchod skautov medzi nás aj so svetlom ako symbolom Krista a jeho lásky bolo veľkým oživením pre naše farnosti. Chceme im veľmi pekne poďakovať za ich prítomnosť medzi nami, za ich spev, ochotu a službu a prajeme im, aby radosť, ktorú odovzdali nám, odovzdávali vždy aj tým, medzi ktorých zavítajú. Svetlo totiž nezapálilo len sviece, ale aj naše srdcia.