Skauti nám priniesli Betlehemské svetlo

18.12.2016 00:00

Vianočná radosť z príchodu Ježiša Krista bola na 4. adventnú nedeľu 18.12.2016 v oboch našich kostoloch zvýraznená príchodom Betlehemského svetla, ktoré nám priniesli skauti z okolitých dedín. Na úvod sv. omše počas piesne prišli k oltáru, prihovorili sa nám o potrebe odovzdávať svetlo Krista iným ľuďom, aby sa dobro šírilo okolo nás a zapálili štyri sviece na adventnom venci. Kiežby sme si ich slová vzali k srdcu, aby sme sa aj my stali nositeľmi Svetla, ktoré nikdy nezapadá, aby sme horeli Kristovou láskou a zapaľovali ňou aj iných.