Sila ruženca

25.09.2014 20:05

Počas nastávajúceho mesiaca október sa budeme mať možnosť zvlásť presvedčiť o sile ruženca, ktorú táto modlitba v sebe má. Budeme sa ho modlievať pred sv. omšami v obidvoch kostoloch. Pozývame všetkých, deti, mládež, rodiny aj starších, aby sme vytvorili spoločenstvo modlitby.

O tom, že táto modlitba má neskutočnú silu, sa presviedčame dennodenne, okrem iného aj po "detských sv. omšiach" v Prosieku vo štvrtok, kedy takmer všetci miništranti aj iní veriaci zostanú, aby sme sa spoločne pomodlili. Bolo tomu aj vo štvrtok 25.9.2014. V októbri sa ruženec začneme modliť nie po sv. omšiach, ale pred sv. omšami. Každý, kto sa pridá, je vítaný.