"Roráty" v Prosieku

18.12.2014 00:00

Vo štvrtok 18.12.2014 bola v Prosieku sv. omša ráno o 06:30. Bolo to z toho dôvodu, že poobede bola vianočná sv. zmierenia v okolitých dedinách, a tak sa pán farár rozhodol dať sv. omšu ráno. Bola to vôbec jedna z prvých sv. omší ráno v Prosieku. Na veľkú radosť pána farára miništranti prišli opäť v plnom počte (okrem tých, ktorí zachoreli) a tvorili takmer polovicu všetkých veriacich v kostole. Aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli, že pre Pána Boha sa oplatí niečo v živote aj obetovať. Po sv. omši mali miništranti exkluzívny odvoz na dvoch autách do školy v Kvačanoch. Je samozrejmé, že sa veľmi neponáhľali, pretože chceli vymeškať čo možno najviac. Pán farár deti osobne odviedol do svojich tried. Na ďalší advent skúsime takýchto rorátnych sv. omší viac, majú totiž svoju neopakovateľnú atmosféru.