Pri zrúcaninách v Liptovskej Anne

30.07.2016 00:00

V sobotu 30.7.2016 sme sa zišli pri zrúcaninách kostolíka v Liptovskej Anne, aby sme oslávili sv. omšou sviatok patrónky, sv. Anny. Pri krásnom počasí sme prežili stretnutie s Pánom pri Pánovom stole. Na zrúcaninách kostolíka už asi štyri roky pracujú reštaurátori, aby sa toto posvätné miesto, ktoré je považované za najstarší kostolík Liptova, zachovalo ako pietne miesto aj pre ďalšie generácie.

Vznik kostola sa datuje medzi roky 1260 až 1300. Jeho existencia je nepochybná už v roku 1397. V roku 1412 je kostol známy svojou frekventovanosťou. Navštevovali ho veriaci z Liptova aj Oravy. Predpokladá sa, že prvotne bol kostol zasvätený "Všetkým svätým", až neskôr sa patrónkou stala sv. Anna, patrónka baníkov. Nie je vylúčené, že toto zasvätenie kostola bolo v nejakej súvislosti s nádejami na úspešné banské podnikanie. V roku 1559 sa kostol počas reformácie dostal do rúk evanjelikov, roku 1713 znova do rúk katolíkov. V roku 1805 bol kostolík zničený počas požiaru, vtedy bol aj definitívne zatvorený.  V roku 1824 začali reštaurovať kostol v Prosieku. V roku 1826 boli prenesené práva materskej cirkvi v Liptovskej Anne na Prosiek. 

Kostol je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.