Prázdninový rekord dlho nevydržal

08.09.2014 00:00

Na sviatok narodenia Panny Márie 8.9.2014 pripravili miništranti a veriaci v Prosieku Panne Márii krásny darček - vo veľkom počte sa zúčastnili na tomto sviatku, ktorý bol pôvodným hlavným sviatkom farnosti Svätá Mara, ktorá bola zatopená pri vytvorení Liptovskej Mary. Miništranti okrem toho prekonali vlastný rekored z prázdnin, keď sa ich nazbieralo v tento deň trinásť. Mali radosť nielen oni, ale aj pán farár, všetci veriaci a zaiste aj Panna Mária. Aj počet birmovancov, ktorí sa zúčastnili na sv. omši, bol pre pána farára veľkou radosťou. 

Na dolnej fotke je zreteľné, ako miništranti pri každej sv. omši vítajú pána farára a všetkých ostatných veriacich.