Požehnanie hasičského auta

19.09.2015 12:41

V sobotu 19. septembra prežíval Dobrovoľný hasičský zbor v Liptovskom Trnovci malý sviatok. Z rúk ministra vnútra Róberta Kaliňáka prebrali hasičské auto Tatra po generálnej oprave. Milej slávnosti sa zúčastnila aj miestna evanjelická pani farárka spolu s naším pánom farárom, ktorý hasičské auto slávnostne požehnal. Vo svojich hasičských uniformách boli medzi dobrovoľnými hasičmi aj naši miništranti a birmovanci. Boli rovnako elegantní a decentní ako pri oltári.