Počet miništrantov v Trnovci rastie

23.07.2014 21:50


Napriek prázdninám prichádzajú do kostola v Trnovci aj deti, z čoho sa pán farár veľmi teší. Pri sv. omši v stredu 23.7.2014 po prvýkrát miništrovali súrodenci Lukáš a Lenka, takže bolo pri olátri hneď "veselšie". Ich mamka a aj starká žiarili radosťou. 

Vôbec celý deň bol zaujímavý a veselý. Doobedu prišli chlapci narúbať drevo a urobiť na fare trochu poriadok, potom sme sa všetci stretli na sv. omši, kde sme poďakovali Pánu Bohu za pekný deň, po sv. omši sme strávili pekné chvíle na fare a deň sme zakončili futbalovým zápasom v Bobrovci. Kiežby takýchto pekných dní bolo veľa.