"Pán Tatier" na odpuste v Trnovci

04.06.2017 00:00

Na odpustovú slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Trnovci 4.6.2017 medzi nás zavítal bývalý správca farnosti Huty – Borové vdp. Róbert Tokár, terajší farár vo Vysokých Tatrách, preto ho domáci pán farár privítal ako pána Tatier. Priniesol medzi nás radosť zo živej viery. Počas homílie nás pozval k tomu, aby sme prežívali skutočný život plný radosti, ktorého darcom je Duch Svätý. Jeho oduševnené slová, inteligentný humor a ľudský prístup spravili našu odpustovú slávnosť skutočnou oslavou Ducha Svätého. Veriaci odchádzali zo svätej omše silno dotknutí jeho slovami. Neoddeliteľnou súčasťou slávnosti aj nedeľného prežívania sv. omše boli naše deti, ktoré na chválu Pána zaspievali niekoľko pesničiek na záver, a len zvýraznili sviatočný charakter dňa. Pán farár Róbert na záver sv. omše urobil deťom radosť, keď im doniesol lentilky a čokoládky. Slávnostnú chvíľu obohatili tri generácie organistov z rodiny Furgaľákovej, ktorých krásna hra bola odmenená po sv. omši spontánnym potleskom.

 

fotogaléria