"Okrúhliny" pastiera

28.06.2017 00:00

28. júna 2017 sa miestny pán farár Patrik Solár dožil svojej štyridsiatky. Farnosti mu preto vyjadrili svoju vďačnosť pri sv. omšiach 25. júna aj v Trnovci aj v Prosieku gratuláciou a osobitne potom ešte posedením na fare v Prosieku 25. júna a v Trnovci 2. júla. Prekvapením sv. omše v Prosieku bola účasť speváckeho zboru z Bobrovca, ktorý sprevádzal pán farár Michal Marlenga. Zbor vytvoril skutočnú sviatočnú atmosféru aj pri sv. omši, aj pri guláši na fare. Pri posedeniach na fare sme vytvorili krásne rodinné prostredie, kde sa cítili „doma” všetci, ktorí prišli: hostia aj domáci, starší aj mladší... Vyprosujeme pánu farárovi hojnosť Božích milostí, nech je jeho pastierska úloha v našich farnostiach požehnávaná Najvyšším Pastierom, aby spoločne so svojím stádom smeroval k najvyššiemu cieľu – nebu. Mnoho rokov – šťastných rokov.

 

fotogaléria