Odpustová slávnosť v Prosieku

13.11.2016 00:00

V nedeľu 13.11.2016 sa v prosieckom kostole slávila odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej. Ako hlavný odpustový celebrant aj kazateľ prišiel medzi nás vdp. Stanislav Šverha, správca farnosti Kvačany, bývalý vojenský duchovný na AOS v Liptovskom Mikuláši, ktorý často slúžil aj vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši, preto si jeho prítomnosť nenechalo ujsť aj veľa veriacich z mesta. Utešene naplnený kostolík si vypočul hlboké, a zároveň radostné posolstvo o sv. Alžbete, jej svätosti a živote, ktorý má inšpirovať aj naše vlastné životy. Pán farár nás povzbudil, aby sme sa nebáli byť originálni a zvíťazili nad týmto svetom myšlienkou a srdcom, aby sme boli úctiví a poslušní voči rodičom. Prízvukoval, že máme byť tak hlboko napojení na Boha, ako bola sv. Alžbeta. Všetci veriaci odchádzali hlboko poznačení slovami pána farára. Opäť sme prežili atmosféru plnú lásky a radosti okolo Pánovho oltára. Prajeme pánu farárovi, aby naďalej zapaľoval všetkých pre Krista a prinášal do našich sŕdc skutočnú radosť a pokoj.