Odpustová slávnosť sv. Anny v Liptovskej Anne

26.07.2014 20:00

V krásne sobotné dopoludnie 26.7.2014 sa v Liptovskej Anne pri pozostatkoch starobylého kostolíka uskutočnila odpustová slávnosť sv. Anny. Vďaka pánu starostovi a obetavým veriacim sa miestu vdýchla skutočne duchovná atmosféra. Na sv. omši sa zúčastnili veriaci z blízkeho aj ďalekého okolia, deti, mladí i starší. 

Miestny pán farár všetkých povzbudil, aby nasledovali vzor svätých rodičov Panny Márie, a to konkrétne v piatich veciach, ktoré charakterizujú život Joachima a Anny: 

1. štedrosť, pretože Joachim bol bohatý, nábožný a dobrý muž, ktorý svoj majetok delil vždy na tri časti: na potreby chrámu, pre chudobných a pre seba; 

2. úcta k životu, pretože veľmi túžili po deťoch, hoci boli neplodní; 

3. vytrvalosť, pretože sa vo svojej ťažkej situácii nevzdali, postili sa a modlili sa k Bohu o zázrak; 

4. pokora, pretože sa nevzpierali Bohu, ale pokorne znášali svoj údel; 

5. dať iným poklad svojho srdca, pretože tak ako sv. Anna dala svetu svoj najdrahší poklad, Máriu, aj my máme svetu dávať poklady svojho srdca.

Organizátori celej akcie boli milo prekvapení počtom účastníkov tejto slávnosti a na záver krátko priblížili históriu kostolíka i jeho opravy (viac tu).

Po sv. omši sa ešte uskutočnil turistický výstup na skalu Čerenová, ktorá sa nachádza v blízkom okolí, je z nej nádherný výhľad na Liptov a stojí na nej kríž osadený v roku 2012.

 

zachytené fotoaparátom