Odpust sv. Alžbety v Prosieku

15.11.2015 12:39

V nedeľu 15. novembra 2015 sme slávili v Prosieku odpustovú slávnosť sv. Alžbety Uhorskej, patrónky kostola aj farnosti. Slávnostným odpustovým celebrantom bol bývalý správca farnosti Liptovské Matiašovce, ktorý spravoval aj farnosť Prosiek, vdp. Michal Lipták. Duchovný otec nás na príklade sv. Alžbety povzbudil, aby sme boli aj my svetlom pre tento svet, aby sme spolupracovali s Božou milosťou a stali sa príkladom pre iných, tak ako sv. Alžbeta, ktorá zomrela síce mladá, ale v povesti svätosti. Na svätej omši sa okrem veriacich našej farnosti zúčastnili aj veriaci z okolitých farností, zvlášť z Liptovských Matiašoviec, ktorí chceli pozdraviť svojho bývalého pastiera. Prežili sme krásnu slávnosť umocnenú živým svedectvom starostlivého pastiera duší.