Obraz Božieho milosrdenstva

03.04.2016 00:00

Pri sv. omši na sviatok Božieho milosrdenstva, na Druhú veľkonočnú nedeľu 3. apríla 2016 vo Svätom roku milosrdenstva pán farár požehnal nový obraz Božieho milosrdenstva, ktorý našej farnosti venovali bohuznámi darcovia, ktorým takýto obraz v našom kostole chýbal. Chceme srdečne poďakovať za to, že od teraz budeme mať možnosť dennodenne rozjímať o Božej milosrdnej láske aj skrze tento krásny, ručne maľovaný obraz, ktorého autorkou je sr. Dobromila z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.