Obnova manželských sľubov na sviatok Sv. rodiny

27.12.2015 00:00

Pri nedeľnej slávnosti Svätej rodiny 27.12.2015 si pri sv. omšiach v oboch našich farnostiach obnovili sľuby manželské páry prítomné v Božom chráme. Po tom, ako sme si vypočili pastiersky list diecézneho biskupa Štefana o rodine a potrebe milosrdenstva v nej, si manželia, držiac sa za ruky ako v deň uzatvárania manželstva, obnovili svoj sľub, keď opakovali za kňazom: Pred oltárnom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán boh pomáhaj. Eucharistického Krista prijímali manželia bok po boku. Na záver ich aj miesty správca povzbudil, aby v radosti žili svoje odovzdanie sa jeden druhému. Všetci sme si zo sv. omše odnášali niečo krásne vo svojich srdciach.