Nový správca farností

08.07.2014 14:10

Farnosť Liptovský Trnovec a farnosť Prosiek

majú od 8. júla 2014 nového pastiera.

Je ním Patrik Solár.

Vítame ho medzi nami a veríme, 

že bude verným a starostlivým pastierom

jemu zverených duší.

Zároveň ďakujeme predchádzajúcemu pastierovi

Stanislavovi Brtošovi za jeho dušpastiersku činnosť.