Nový malý Prosiečan z filiálky Liptovská Anna

24.08.2014 09:06

Pri nedeľnej sv. omši 24.8.2014 v Prosieku sme privítali mladý šťastný pár, ktorý priniesol do Božieho chrámu malého Miška v túžbe sprostredkovať svojmu dieťaťu to najlepšie v živote - život s Bohom. Celé spoločenstvo veriacich sa potešilo tejto milej slávnosti. Želáme šťastným rodičom, aby napĺňali základné poslanie, ktoré dostali pri krste - rozvíjať Boží život vo svojom dieťati snažiac sa o to, aby nezhaslo Kristovo svetlo, ktoré bolo v duši dieťaťa zapálené.