Novokňaz na odpuste v Prosieku

19.11.2017 00:00

19. novembra 2017 sme sv. omšou o 10:30 v Prosieku oslávili patrónku kostola aj farnosti, sv. Alžbetu Uhorskú. Sv. omšu celebroval a slávnostným kazateľom bol dp. Filip Orlovský, novokňaz zo Starej Ľubovne, pôsobiaci ako kaplán v Dolnom Kubíne. Srdečným, oduševneným a radostným príhovorom nás povzbudil, aby sme vďační za sv. patrónku robili veci na sto percent, aby sme žili tak, aby sme boli tak šťastní ako ona a dosiahli večnú odmenu, ktorú dosiahla aj sv. Alžbeta. Na záver sv. omše sme dostali novokňazské požehnanie. Celú sv. omšu doprevádzal Chrámový zbor sv. Juraja z Bobrovca, ktorého členovia svojím zanietením, radosťou a umením nádherne spestrili duchovnú zážitok a umocnili slávnostnú atmosféru. Na záver sv. omše sme organovou skladbou poďakovali aj za ukončenie generálnej opravy nášho organa. Po sv. omši členovia zboru prijali od miestnych veriacich pozvanie na slávnostný obed v miestnom kultúrnom dome, na ktorom pokračovala radostná atmosféra sviatočného dňa. Chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a pripravili krásnu odpustovú slávnosť.