Nedožitých 90 rokov vdp. Michala Pačnára

27.09.2016 00:00

27. septembra 2016 by sa dožil 90 rokov bývalý správca farnosti vdp. Michal Pačnár. Pri tejto príležitosti bola ďakovaná a spomienková sv. omša vo farskom kostole v Liptovskom Mikuláši, ktorú celebroval generálny vikár Anton Tyrol a koncelebrovali viacerí kňazi. Homíliu predniesol vdp. Jaroslav Humenný, ktorý si na pána farára spomínal ako rodák z Liptovského Mikuláša, pretože práve tam pán farár Pačnár vypomáhal, keď bol správcom farnosti Liptovský Trnovec. Sv. omše sa zúčastnili aj mnohí veriaci z našej aj okolitých farností. Aj takýmto spôsobom sme chceli poďakovať Pánu Bohu za kňazov - pastierov, ktorých posiela do svojej vinice, zvlášť za pána farára Michala, ktorý v našej farnosti pôsobil 20 rokov.